Zgodność z RODO

Korekta Danych

Możesz użyć poniższych linków, aby zaktualizować dane konta, jeśli nie są one dokładne.

Przenośność Danych

Możesz użyć poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i które wykorzystujemy dla lepszego doświadczenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz użyć linku poniżej, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, które przechowujemy dla Ciebie.

Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego sklepu. Pamiętaj, że ten proces spowoduje usunięcie Twojego konta, więc nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu ani z niego korzystać.