Warunki Korzystania

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez gwitr. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do gwitr. gwitr oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag tu podanych.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pomocą hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu podlegają również Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez opublikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

 
SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletniości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól na korzystanie z tej witryny dowolnemu z Twoich nieletnich członków rodziny.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także, w trakcie korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

 
SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

 
SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

 
SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 
SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się na stronie